(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Cục Thuế tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: Số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: 05 Xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi 

TT

Đơn vị quản lý

Biển kiểm soát

Nhãn hiệu

Số chỗ ngồi

Giá khởi điểm

1

CTT huyện Cầu Kè

84E.0410

Mitsubishi Jolie

8

59.122.000

2

CTT huyện Cầu Ngang

84E.0557

Mitsubishi Jolie

8

56.796.000

3

CTT huyện Duyên Hải

84E.0501

Mitsubishi Jolie

7

56.796.000

4

CTT TP Trà Vinh

84E.0510

Mitsubishi Jolie

8

57.485.000

5

CTT huyện càng Long

84E.0500

Mitsubishi Jolie

8

57.485.000

4. Nơi có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 6.000.000 đồng/hồ sơ/ xe (Bằng chữ: Sáu triệu đồng) từ ngày 03/9/2019 đến 16 giờ ngày 05/9/2019.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 9 giờ, ngày 06/9/2019 (thứ sáu).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ ngày 03/9/2019.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) để tổ chức đấu giá tài sản kiểm tra, đối chiếu.

11. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 Đề nghị Cục Quản lý công sản cho đăng tải thông tin trên trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Trân trọng cảm ơn.