(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền

Địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai - 28 lô Xa Biêu

28 lô

Khu dân cư Xạ Biêu – Tân Lập (giai đoạn 2), thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 03/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 05/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 14/07/2022 - 17:00 03/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/08/2022

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phong Điền, địa chỉ số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết tại file đính kèm