(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Xe ô tô Mazda 6, biển kiểm soát 24C – 6588

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai

Ngày 6/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda 6 tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda 6 tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá xe ô tô Mazda 6 tại tỉnh Lào Cai ảnh 3