(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

Thanh lý các phòng học và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Phước Trung (điểm ấp Thanh Nhung 2)

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Ngày 6/8/2021, đấu giá thanh lý các phòng học và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Phước Trung, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá thanh lý các phòng học và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Phước Trung, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá thanh lý các phòng học và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Phước Trung, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 6/8/2021, đấu giá thanh lý các phòng học và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Phước Trung, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 6/8/2021, đấu giá thanh lý các phòng học và nhà vệ sinh của Trường Tiểu học Phước Trung, tỉnh Tiền Giang ảnh 5