(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Tài sản thu hồi sau thanh lý, gồm: nhà đa năng, nhà làm số 2 liên cơ quan, nhà làm việc Phòng Văn hóa, nhà làm việc Đài truyền hình, nhà làm việc số 1 liên cơ quan, nhà để xe cán bộ công nhân viên, nhà để xe ô tô, khu nhà vệ sinh của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Lạc

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản thu hồi sau thanh lý tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3