(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình trong thời hạn 5 năm.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản cho thuê tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản cho thuê tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản cho thuê tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ảnh 3
Ngày 6/8/2021, đấu giá tài sản cho thuê tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ảnh 4