(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm ủy quyền như sau:
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội ảnh 1