(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Phú, tỉnh An Giang ảnh 1