(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 88 lô đất thuộc MBQH kèm Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 25/10/2019, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 88 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8