(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới ủy quyền như sau:

Lâm sản gỗ cây đứng các loại 39,12 m3 và lâm sản khác 6,99 ster củi

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới

Ngày 6/8/2021, đấu giá gỗ cây đứng các loại 39,12 m3 và lâm sản khác 6,99 ster củi tại , tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá gỗ cây đứng các loại 39,12 m3 và lâm sản khác 6,99 ster củi tại , tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá gỗ cây đứng các loại 39,12 m3 và lâm sản khác 6,99 ster củi tại , tỉnh Gia Lai ảnh 3