(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh ủy quyền như sau:

Lô tài sản 01 gồm: 02 điện thoại di động các loại; 01 xe mô tô nhãn hiệu Atila; 01 chiếc xe mô tô không biển số; 02 máy cưa; 01 xe máy cày màu đỏ cũ không hoạt động. Giá khởi điểm lô tài sản 01: 24.066.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn đồng). - Lô tài sản 02 gồm: 250 khối cát. Giá khởi điểm lô tài sản 02: 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng).

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Păh

Ngày 6/8/2021, đấu giá điện thoại, xe mô tô và 250 khối cát tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá điện thoại, xe mô tô và 250 khối cát tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá điện thoại, xe mô tô và 250 khối cát tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 6/8/2021, đấu giá điện thoại, xe mô tô và 250 khối cát tại tỉnh Gia Lai ảnh 4