(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

82 chiếc xe mô tô các loại tịch thu sung quỹ nhà nước

Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Ngày 6/8/2021, đấu giá 82 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá 82 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá 82 xe mô tô tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3