(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Văn phòng huyện ủy Bắc Hà ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Xe ô tô Mitshubishi Pajero, Biển kiểm soát 24C – 6869 Tài sản 2: Xe ô tô Toyota Altis, Biển kiểm soát 24C - 7499

Văn phòng huyện ủy Bắc Hà

Ngày 6/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 6/8/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Lào Cai ảnh 4