(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

17 lô tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (bán lại) gồm: xe nâng, máy móc các loại, gỗ, dây điện, cuộn đôi xếp con lăn, băng tải, tủ điện, tủ điều khiển.

Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng

Ngày 6/8/2021, đấu giá 17 lô tài sản tại thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 6/8/2021, đấu giá 17 lô tài sản tại thành phố Hải Phòng ảnh 2
Ngày 6/8/2021, đấu giá 17 lô tài sản tại thành phố Hải Phòng ảnh 3