(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2020 do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, địa chỉ: 36 Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô cũ, đã qua sử dụng, có thông tin chi tiết như sau (theo Đăng ký xe ô tô số A00110672 do Cục CSGTĐB-DS Bộ Công an cấp ngày 17/10/2001):

- Chủ phương tiện: Văn phòng Cục lưu trữ Nhà nước.

- Biển kiểm soát: 80B-2426;

- Loại phương tiện: Ô tô khách

- Nhãn hiệu: TOYOTA;

- Số loại: HIACE RZH114L-BRMGS;

- Số máy: 1RZ2654353;

- Số khung: RHZ1145001110;

- Năm/Nước sản xuất: 2001/Việt Nam;

- Niên hạn sử dụng: 2021.

4. Giá khởi điểm: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu đồng).

Hàng giao tại nơi bảo quản; Người trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình.

5. Nơi bảo quản tài sản: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, địa chỉ: 36 Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 03/08/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 30/07/2020 đến hết ngày 31/07/2020 tại nơi bảo quản tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/08/2020 đến hết ngày 05/08/2020.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt tại trụ sở công ty hoặc nộp vào tài khoản trên trong thời hạn quy định (ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền).

Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá theo TB số 38/2020.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 06/08/2020.

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trần trọng!