(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2020 do Agribank – Chi nhánh Xuyên Á ủy quyền như sau:

Đấu giá toàn bộ khoản nợ:

1. Khoản nợ có TSBĐ của Công ty TNHH QL&XD Quang Trung tại Agribank – Chi nhánh Xuyên Á theo HĐTD số 6150LAV201400305 ngày 27/06/2014 và số 6150- LAV-201400469 ngày 30/09/2014. Tổng dư nợ tạm tính đến 31/05/2020: 15.792.000.000 đồng (gốc: 12.237.375.083 đồng; lãi: 9.804.826.301 đồng).

2. Khoản nợ có TSBĐ của Công ty TNHH TMDV Gia Đình Cuộc Sống tại Agribank – Chi nhánh Xuyên Á theo HĐTD số 6150LAV201400037 ngày 27/01/2014 và Phụ lục HĐTD số 6150LAV201400037.01 ngày 30/01/2015. Tổng dư nợ tạm tính đến 31/05/2020 là 7.247.000.000 đồng (gốc: 5.700.000.000 đồng; lãi: 4.413.463.892 đồng).

3. Khoản nợ có TSBĐ của Công ty TNHH CNCS Sao Thái Dương tại Agribank – Chi nhánh Xuyên Á theo HĐTD số 6150-LAV-201400345 ngày 17/07/2014. Tổng dư nợ tạm tính đến 31/05/2020 là 75.306.000.000 đồng (gốc: 60.676.799.992 đồng; lãi: 44.438.986.766 đồng).

4. Khoản nợ có TSBĐ của Công ty CPKN Sao Thái Dương tại Agribank – Chi nhánh Xuyên Á theo hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 6150-LAV-201400463 ngày 25/09/2014. Tổng dư nợ tạm tính đến 31/05/2020 là 45.186.000.000 đồng (gốc: 34.248.945.000 đồng; lãi: 28.823.315.705 đồng).

Giá khởi điểm: 143.531.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

Lưu ý: Bán cùng lúc 04 khoản nợ, không bán riêng lẻ từng khoản nợ và theo hình thức có sao bán vậy, người mua khoản nợ có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ pháp lý; phải chịu các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ. Mọi thông tin về khoản nợ và tài sản đảm bảo đề nghị tham khảo hồ sơ đấu giá.

Người có tài sản: Agribank – Chi nhánh Xuyên Á. Đ/c: Số 2025/2A quốc lộ 1A, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM.

Xem hồ sơ tài sản: Từ ngày 30/07/2020 đến ngày 05/08/2020 tại Agribank – Chi nhánh Xuyên Á. Đ/c: Số 2025/2A quốc lộ 1A, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 3 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Vạn Thành An từ ngày 30/07/2020 đến ngày 05/08/2020 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 06/08/2020.

Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0283.820.4858 - 0948.689.986.