(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

Thửa đất số 398, tờ bản đồ số 64-IV phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Diện tích 281m2 đất ODT thời hạn sử dụng lâu dài.

3.2. Nơi có tài sản: Phường Cải Đan, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3.3. Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3.4. Hiện trạng tài sản:

Thửa đất nằm xen kẹt trong vị trí quy hoạch khu dân cư phường Cải Đan, thành phố Sông Công, không có đường vào cho các hộ gia đình cá nhân có đất ở và sinh sống liền kề thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/7/2020 đến hết ngày 03/8/2020 tại nơi có tài sản. (Trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/7/2020 đến hết ngày 03/8/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công (Trong giờ hành chính).

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Giá khởi điểm: 1.250.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Tổng giá khởi điểm: 351.250.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

- Bước giá: 50.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng chẵn).

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước

7.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

7.2. Tiền đặt trước: 35.125.000đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp đơn tham dự cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, nộp phiếu trả giá (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu) trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công trong thời gian từ ngày 14/7/2020 đến trước 17h00’ ngày 03/8/2020 (Trong giờ hành chính). (Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đến hết ngày 03/8/2020 Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công xét hồ sơ, nếu hồ sơ đạt đủ điều kiện tham gia đấu giá thì sẽ được tham gia đấu giá).

Hồ sơ chuyển phiếu trả giá đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công cần ghi rõ:

Nơi nhận: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

Địa chỉ: Số 18, đường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3860.908.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Đối tượng tham gia:

- Hộ gia đình, cá nhân có đất ở liền kề và sinh sống liền kề thửa đất, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

b) Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Người không có đất ở liền kề và không sinh sống liền kề thửa đất.

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 03; 04; 05/8/2020.

- Tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

- Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 30 phút ngày 06/8/2020 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác

- Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 hoặc di động: 0912.549.127 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!