(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh BHN Miền Trung tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn (đợt 1) gói thầu số 3: Khu LK- 04. Quỹ đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý. Vào ngày 6/8/2020, cụ thể như sau:

1. Phiên đấu giá thứ 1: Gồm 14 lô, tổ chức vào lúc 8h00 thứ 5, ngày 06/08/2020

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h30 Thứ 2, ngày 03/08/2020.

Ngày 6/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

2. Phiên đấu giá thứ 2: Gồm 14 lô, tổ chức vào lúc 8h00 thứ 5, ngày 13/08/2020

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 16h30 Thứ 2, ngày 10/08/2020

Ngày 6/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2

* Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký đấu giá thì được tổ chức đấu giá vào các đợt (phiên) tiếp theo.

* Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất. Kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc đấu giá (ngày làm việc hành chính), tại nơi tài sản tọa lạc.

* Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Nộp đồng thời cùng với hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Nộp riêng theo từng lô đất và nộp đúng số tiền đặt trước như trên vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh BHN Miền Trung tại các ngân hàng sau:

+ Tài khoản số: 19135780889016 tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Quy Nhơn.

+ Tài khoản số: 0051000565082 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.

+ Tài khoản số: 117002804683 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bình Định.

+ Tài khoản số: 111002858404 tại Ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ

* Địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tại công ty Đấu giá Hợp danh BHN Miền Trung.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường Bưu điện thành phố Quy Nhơn, địa chỉ: Số 02 Trần Thị Kỷ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh BHN Miền Trung phát hành;

+ Đối với cá nhân: 01 Chứng minh nhân dân (bản photo);

+ Đối với tổ chức: 01 bản đăng ký kinh doanh (có dấu sao y của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng).

+ 01 phiếu thu tiền mua hồ sơ (bản chính);

+ 01 phiếu thu tiền đặt trước (bản photo);

+ 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh BHN Miền Trung phát hành (vòng 1: Thấp nhất phải bằng giá khởi điểm);

* Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Định

* Khách hàng cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BHN MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 198 Lê Hồng Phong, phường Trần Hưng Đạo, Tp, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐT: 0935.300.368 - 0385.077.999

Xem website: http://dgts.moj.gov.vn hoặc http://taisancong.vn