(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2020 do UBND xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Nghĩa Hiệp; địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở thuộc Khu dân cư số 2 - Cạnh Gò Đồn, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; địa điểm: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

Ngày 6/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 6/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá; phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có).

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính) tại 18 lô đất ở thuộc Khu dân cư số 2 - Cạnh Gò Đồn; địa điểm: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm và UBND xã Nghĩa Hiệp.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Nghĩa Hiệp: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 bản sao Giấy Chứng minh nhân dân, 02 bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/8/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 04/8/2020 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi số 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc nộp đúng vào số tài khoản nêu trên ở bất kỳ địa phương nào có Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp).

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đến 11 giờ 00 phút ngày 04/8/2020. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

* Ghi chú: Sau khi nộp tiền đặt trước, chậm nhất đến 15 giờ 00 phút ngày 04/8/2020, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước (bản phô tô) cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm trong thời gian nêu trên thì Trung tâm không phát hành Giấy mời và mọi khiếu nại về sau Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/8/2020 tại Hội trường UBND xã Nghĩa Hiệp; địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến UBND xã Nghĩa Hiệp hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.