(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2020 do Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản

* Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 194, Tôn đức Thắng, phường 8, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng.

* Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản cố định dưới 500 triệu.

Tài sản đấu giá là: Tài sản cố định dưới 500 triệu (đính kèm danh sách tài sản).

(Chi tiết về tài sản theo quyết định số 22/QĐ-SYT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về việc thanh lý tài sản công là trang thiết bị y tế và thiết bị khác tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng).

* Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng.

* Giá khởi điểm tài sản đưa ra đấu giá: 42.668.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Tài sản được đấu giá theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải tự chịu chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản đấu giá cho Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện thu gom tài sản và dọn dẹp sạch sẽ trả lại mặt bằng cho Bệnh viện đúng thời gian nêu trong hợp đồng.

* Bước giá: Được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 30/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 là: 6.400.000 đồng/01 hồ sơ (tương đương 15% so với giá khởi điểm).

* Thời gian địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/8/2020. Tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 194, Tôn Đức Thắng, phường 8, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 16/7/2020 đến ngày 03/8/2020.

* Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: http://daugiahopdanhst.com.

* Điện thoại: 0299.3824859

Ngày 6/8/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 1
Ngày 6/8/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 2
Ngày 6/8/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 3
Ngày 6/8/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 4
Ngày 6/8/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Sóc Trăng ảnh 5