(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2021 do Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ủy quyền như sau:
Ngày 6/7/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Nông trường Sông Hậu TP.Cần Thơ tại Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ ảnh 1