(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 6/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1