(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2021 do Viễn thông Kiên Giang ủy quyền như sau:
Ngày 6/7/2021, đấu giá 248.475 kg cáp đồng tại TP.Cần Thơ ảnh 1