(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát (Địa chỉ: tầng 4 số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Hạ Yên, Lô E khu 5.2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội, vào ngày 6/7/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu FIAT DOBLOELY- ELX, biển kiểm soát 31A- 6162, số máy 0000628400, số khung 1220042, màu sơn xanh, sản xuất năm 2003, sản xuất tại Việt Nam, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng.

Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng: 43.000.000đ (Bốn mươi ba triệu đồng)

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội.

Kế hoạch tổ chức đấu giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 01/07/2020 tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 26/06/2020 tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/06/2020 và ngày 30/06/2020, tại nơi trưng bày tài sản là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội địa chỉ: Số 2 Hạ Yên, Lô E khu 5.2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ

Số tiền đặt trước: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 03/07/2020.

Bước trả giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h30 ngày 06/07/2020 tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội địa (Số 2 Hạ Yên, Lô E khu 5.2 ha phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội.

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội từ ngày 19/06/2020 đến ngày 01/07/2020

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

(Chi tiết xem tại Quy chế số 15/2020/QC-VHXH do Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát ban hành ngày 16/6/2020. Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc tại trụ sở làm việc của các bên, chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0932 631 336).