(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 4.968.600 cổ phần Công ty CP Chăn nuôi Tiền Giang vào ngày 6/7/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu        ; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Chăn nuôi heo: Sản xuất heo thịt, heo giống, tinh heo các loại; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt: Sản xuất, chế biến thực phẩm,…

Vốn điều lệ: 51.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 4.968.600 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 06/07/2020

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 4.968.600 cổ phần

Khối lượng tối đa: 4.968.600 cổ phần

Ngày phát hành: 6/7/2020