(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 1.500.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn vào ngày 6/7/2020 do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Địa chỉ: Số 2, ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường bộ

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.713 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 23.569.500.000 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/06/2020 đến 15h30 ngày 01/07/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 30 phút ngày 06/07/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 06/07/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 06/07/2020 đến 16 giờ ngày 12/07/2020