(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2020 do do Đội quản lý thị trường số 4ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 05 xe mô tô các loại bán phế liệu do Đội quản lý thị trường số 4, Số179 khu vực Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá:

Ngày 6/7/2020, đấu giá 05 xe mô tô các loại bán phế liệu tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

* Lưu ý:

- Khách hàng đăng ký phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Biên lai thuế môn bài. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu;

- Khách hàng trúng đấu giá phải tự cắt khung xe và đục hủy số máy của xe trước khi vận chuyển khỏi kho và chịu mọi chi phí phát sinh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 30/6/2020 và ngày 01/7/2020 tại Đội quản lý thị trường số 4, số179 khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 02/7/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 2.100.000 đồng

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận từ ngày 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 02/7/2020 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 06/7/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.