(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2019 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại một số vị trí trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể:

- Vị trí 1: Quyền sử dụng 21 ô đất tại khu 11 xã Cổ Tiết.

- Vị trí 2: Quyền sử dụng 04 ô đất tại khu 3 xã Thượng Nông.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá (Có danh sách kèm theo)

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 03/07/2019 tại :

- UBND xã Cổ Tiết; UBND xã Thượng Nông.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông.

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 24/06 và 25/06/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 03/07/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vị trí 1: 8h00’ ngày 06/07/2019 tại UBND xã Cổ Tiết.

- Vị trí 2: 13h30’ ngày 06/07/2019 tại UBND xã Thượng Nông.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản số 2714201001967 mở tại Agribank – chi nhánh Tam Nông của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TNMT, phòng TC-KH huyện Tam Nông; UBND xã Cổ Tiết, xã Thượng Nông. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ

Dự án: Khu 11, xã Cổ Tiết và khu 3 xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Vị trí 1: 08h00' ngày 06/07/2019 tại UBND xã Cổ Tiết

- Vị trí 2: 13h30' ngày 06/07/2019 tại UBND xã Thượng Nông

STT

Ô đất

Diện tích

Gía khởi điểm

Thành tiền

Bước giá

Tiền bán hồ sơ

Tiền đặt trước

Ghi chú

(m²)

(đ/m²)

(đồng)

(đồng/m²)

(đồng)

(đồng)

VT1

Xã Cổ Tiết

3.938,3

9.770.110.000,0

1.530.000.000,0

1

Ô số 01

185,2

2.300.000,0

425.960.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

2

Ô số 02

213,4

2.500.000,0

533.500.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

3

Ô số 03

203,5

2.500.000,0

508.750.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

4

Ô số 04

192,8

2.500.000,0

482.000.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

5

Ô số 05

150,6

2.500.000,0

376.500.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

6

Ô số 06

321,9

2.000.000,0

643.800.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

7

Ô số 07

182,1

2.500.000,0

455.250.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

8

Ô số 08

200,0

2.500.000,0

500.000.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

9

Ô số 09

180,4

2.500.000,0

451.000.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

10

Ô số 10

184,4

2.500.000,0

461.000.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

11

Ô số 11

204,9

3.000.000,0

614.700.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

12

Ô số 12

162,2

2.500.000,0

405.500.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

13

Ô số 13

120,0

2.500.000,0

300.000.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

14

Ô số 14

110,0

2.500.000,0

275.000.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

15

Ô số 15

110,0

2.500.000,0

275.000.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

16

Ô số 16

209,0

2.500.000,0

522.500.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

17

Ô số 17

240,8

2.800.000,0

674.240.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

18

Ô số 18

203,7

2.500.000,0

509.250.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

19

Ô số 19

164,0

2.500.000,0

410.000.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0

20

Ô số 20

137,7

2.500.000,0

344.250.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

21

Ô số 21

261,7

2.300.000,0

601.910.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

VT2

Xã Thượng Nông

466,6

1.530.400.000,0

260.000.000,0

-

1

Ô số 1

112,1

2.500.000,0

280.250.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

2

Ô số 2

111,9

2.500.000,0

279.750.000,0

50.000,0

200.000,0

50.000.000,0

3

Ô số 10

134,9

4.000.000,0

539.600.000,0

50.000,0

500.000,0

80.000.000,0

4

Ô số 11

107,7

4.000.000,0

430.800.000,0

50.000,0

200.000,0

80.000.000,0