(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2019 do Ban Quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: Ấp Cây Bàng xã Tân Thành huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền khai Nghêu thịt loại từ 50-55 con/kg; số lượng: 50 tấn.

- Hình thức khai thác: Cào nghêu thịt

- Địa chỉ: Khu II, Khu III của Ban quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông.

- Tài sản đấu giá theo Công văn số 968/UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND huyện Gò Công Đông về việc thống nhất chủ trương bán nghêu thịt đợt 1 năm 2019.

2.2. Chất lượng tài sản: Bán đấu giá quyền khai thác nghêu thịt.

2.3. Nơi có Tài sản: Khu II, Khu III của Ban quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 09 giờ ngày 06 tháng 7 năm 2019.  

- Địa điểm đấu giá: Tại Ban quản lý Cồn bãi huyện Gò Công Đông, địa chỉ Ấp Cây Bàng xã Tân Thành huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 27/6/2019,

- Địa điểm: Đến tại Ban Quản lý Cồn bãi có người hướng dẫn. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty TNHH Bán đấu giá Tài sản Gò Công.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của tài sản: 19.000đồng/kg, số lượng 50 tấn. Tương ứng 950.000.000 đồng (Chín trăm nămmươi triệu đồng).

- Bước giá: 500đồng/kg, tương ứng 25.000.000 đồng

- Tiền đặt trước: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 19/6/2019 đến 11 giờ ngày 03/7/2019 (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: tại số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 03, 04, 05 tháng 7 năm 2019.( tính theo giấy báo có của ngân hàng). Nộp vào số TK Công ty 258877619 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

- Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền phải công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

+ Điện thoại: 0944040252