(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

(V/v: Đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất để cho thuê đối với 02 thửa đất 513 và 519 thuộc tờ bản đồ số 05, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Căn cứ hợp đồng đấu giá tài sản số 11/2020/HĐ-DVĐG giao kết ngày 11 tháng 5 năm 2020, ký giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để cho thuê đối với 02 thửa đất 513 và 519 thuộc tờ bản đồ số 05, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chi tiết như sau:

Ngày 6/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1

Thời hạn sử dụng của các thửa đất: 50 năm.

Hình thức giao đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Địa chỉ thửa đất: phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Tầng 6 Sở Tài nguyên và Môi trường – Số 105 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá khởi điểm: 103.907.368.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, chín trăm lẻ bảy triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của nhà nước.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký (Một triệu đồng/01 hồ sơ đăng ký).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/1 thửa đất đăng ký.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 03/6/2020 (trong giờ hành chính), tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Tài sản được đăng: Trên báo Quảng Bình ngày 12/5/2020 và ngày 15/5/2020; đăng trên trang điện tử Bộ tài chính cục quản lý công sản về thông tin tài sản nhà nước, đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, trang thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 20/5/2020 (trong giờ hành chính). Tại Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ);

Theo phương thức trả giá lên (bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm);

Bước giá tối thiểu 30.000.000 đồng/01 lần trả giá, tối đa không hạn chế (áp dụng cho trường hợp một thửa đất có 2 người trở lên cùng trả giá cao nhất và bằng nhau).

Đối tượng, điều kiện và cách thức thực hiện thủ tục đấu giá:

10.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không gây độc hại, ô nhiễm môi trường, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và quy định này và Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đối với thửa đất số 513, thuộc tờ bản đồ 05 phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đối với thửa đất số 519, thuộc tờ bản đồ 05 phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

10.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều này được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

Có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với phương án sử dụng đất, không gây độc hại, ô nhiễm môi trường;

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ: Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên & Môi trường; Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác;

Cam kết về tiến độ thực hiện dự án: Nhà đầu tư phải cam kết triển khai xây dựng cà dự án đi vào hoạt động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa;

-Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo mẫu của đơn vị tổ chức đấu giá phát hành, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

Phải có đủ năng lực pháp luật dân sự theo quy định của Pháp luật;

Một tổ chức kinh tế có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ có một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

10.3 Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định; định giá tài sản; cha; mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định; định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Cha, mẹ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại các khoản trên;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật ấp dụng đối với loại tài sản đó.

Cách thức thực hiện thủ tục đấu giá: Theo thông báo, nội quy, quy chế và quy trình của Công ty tại Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/6/2020 đến 16h30’ ngày 03/6/2020 (trong giờ hành chính). Nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu (Tài khoản giao dịch số: 040071947779, tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quảng Bình).

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/6/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989    DĐ: 0987435509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện/Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình - Địa chỉ: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Điện thoại: (0232) 3798555        DĐ: 0354.754.505

Fax: (0232) 3798555       DĐ: 0817.144.355

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.