(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2020 do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban QLDA Đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Vĩnh Linh. Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm và tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thị trấn Hồ Xá huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

3.1. Khu dân cư khóm Vĩnh Bắc thị trấn Hồ Xá (Trường lái xe cũ): 16 lô đất (gồm các lô: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78).

- Giá khởi điểm từ: 410.000.000 đồng/lô đất đến 1.510.000.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước:

+ Lô đất có giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng: 50 triệu đồng/ hồ sơ/lô đất.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: 100 triệu đồng/hồ sơ/lô đất.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng: 150 triệu đồng/hồ sơ/lô đất.

3.2. Khu dân cư Thôn Tây 2, xã Vĩnh Tú: 08 lô đất (gồm các lô: 01, 02, 07, 11, 12, 13, 14, 15)

- Giá khởi điểm: Từ 695.000.000 đồng/lô đất đến 960.000.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước: 100 triệu đồng/hồ sơ/lô đất.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/5/2020 đến ngày 03/6/2020 (trong giờ hành chính), trong đó:

- Từ ngày 21/5/2020 đến ngày 31/5/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt.

- Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 03/6/2020 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/6/2020 đến 15h ngày 05/6/2020.

- Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 0771.000.000.909 của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quảng Trị.

- Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp bản sao hợp lệ CMND hoặc CCCD, nếu không có bản sao hợp lệ thì nộp bản photo có bản gốc để đối chiếu.

+ Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ ngày 03/6/2020 đến 15h ngày 05/6/2020 khách hàng nộp phiếu trả giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 06/6/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường Hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Linh, Đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909. 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT THUỘC KHU DÂN CƯ, KHÓM VĨNH BẮC, THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 6/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT THUỘC KHU DÂN CƯ

THÔN TÂY 2, XÃ VĨNH TÚ, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Ngày 6/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2