(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời các hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo Điều 55 Luật Đất đai, có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 6/6/2020 tại các vị trí sau:

1. Khu ĐG 03 thị trấn Quốc Oai, gồm 04 thửa (ký hiệu: E19; G2; G4; G7). Giá khởi điểm: 21.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/thửa đất. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất. Bước giá: 200.000 đồng/m2.

2, Khu tái định cư trục Bắc Nam huyện Quốc Oai, gồm 02 thửa (ký hiệu: L10 - Khu 2 và L25 - Khu 1). Giá khởi điểm: 20.600.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/thửa đất. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất. Bước giá: 200.000 đồng/m2.

3. Khu ĐG 09/2016 (X9) khu Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái, xã Đông Yên, gồm 04 thửa tại Khu 1 (ký hiệu: 7, 8, 9, 10), 02 thửa tại khu 2 (ký hiệu: 1, 2) và 03 thửa tại khu 3 (ký hiệu: 1, 2, 3). Giá khởi điểm: 2.400.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/thửa đất. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đất. Bước giá: 100.000 đồng/m2.

Diện tích cụ thể tham khảo trong hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất.

Cách thức tổ chức đấu giá: Theo nhóm các thửa đất có cùng giá khởi điểm và điều kiện HTKT, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ: Từ 18/05/2020 đến 04/06/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Tham khảo tại http://www.sotnmt.hanoi.gov.vn; http://www.quocoai.hanoi.gov.vn. Hoặc trang thông tin dữ liệu quốc gia về đấu giá của Bộ Tư pháp:  www.dgts.moj.gov.vn.

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 03/06/2020 đến hết 04/06/2020 (giờ hành chính). Phương thức chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc Gia. Số TK: 118002687658 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An.

Thời gian tổ chức xem thực địa: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 03/06/2020 và 04/06/2020 tại địa điểm vị trí các khu đất đấu giá nêu trên.

Tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’, ngày 06/06/2020 (sáng thứ Bảy) tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai - ĐT: 0243.3941.993 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia – ĐT: 0243.762.2619.