(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2019 do Ban Quản Lý Dự Án Thuỷ Điện 3 ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Địa điểm đấu giá: Tại Sàn đấu giá tài sản Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản Lý Dự Án Thuỷ Điện 3, địa chỉ: 04 Quy Mỹ, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá: Vật tư, thiết bị thu hồi sau lắp đặt kém phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng – Công trình thủy điện Sông Tranh 2 (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Giá khởi điểm: 74.799.603 đồng

Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn, sáu trăm lẻ ba đồng.

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm chi phí vận chuyển.

Địa điểm trưng bày tài sản: Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2, địa chỉ: Xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam.

Lệ phí mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 21/05/2019 đến trước 16h00’ ngày 03/06/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 21/05/2019 đến trước 16h00’ ngày 03/06/2019.

Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Trước 15h00 ngày 05/06/2019.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h30’ ngày 06/06/2019.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty để mua hồ sơ đấu giá, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm chứng minh nhân dân. Nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 0236. 3946 812 - 0903561555.