(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau:
Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 6/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3