(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Vang ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1