(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2021 do Viễn thông Nghệ An ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2021, đấu giá cáp đồng thu hồi tại tỉnh Nghệ An ảnh 1