(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2021 do Viễn thông Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2021, đấu giá ắc quy các loại thanh lý tại tỉnh Hưng Yên ảnh 1