(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2020 do Công ty Thủy điện Tuyên Quang ủy quyền như sau:

DANH MỤC TÀI SẢN: VẬT TƯ DỰ PHÒNG, VẬT TƯ DƯ THỪA SAU LẮP ĐẶT DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Địa chỉ: Số 403, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang

Địa chỉ: Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 7, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại: 0207. 3816375

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 06/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang - Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. 

Ngày 6/5/2020, đấu giá vật tư dự phòng, dư thừa sau lắp đặt Dự án nhà máy thủy điên Tuyên Quang ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 17/04/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 29/04/2020.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/4/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 29/4/2020 tại Trung tâm (trong giờ hành chính). 2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 4 của Quy chế này có quyền đăng ký tham gia đấu giá. 3. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi đầy đủ, chính xác thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành, nộp tiền đặt trước và các giấy tờ sau: + Đối với tổ chức: Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô). CMND của người đại diện đăng ký tham gia đấu giá (bản phô tô). + Đối với cá nhân: CMND của người đăng ký tham gia đấu giá (bản phô tô). + Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm: - Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính). - CMND của người được ủy quyền (bản phô tô). Chú ý: Các trường hợp bản phô tô phải mang bản chính đến để Trung tâm đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 29/04/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 05/05/2020