(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2020 do Công an quận Ninh Kiều ủy quyền như sau:

Ngày 25/3/2020, Trung tâm có phát hành thông báo niêm yết số 199/ TBNY-TTDVĐG về việc tổ chức đấu giá 37 lô tài sản của Công an quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm có phát hành Thông báo số 230/TB-TTDVĐG ngày 31/3/2020 về việc tạm hoãn tiếp nhận đăng ký, tạm hoãn tổ chức đấu giá đối với các tài sản này.

Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo việc tiếp tục niêm yết tài sản đấu giá như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Công an quận Ninh Kiều, Số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể: 

Ngày 6/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP. Cần Thơ ảnh 1
Ngày 6/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP. Cần Thơ ảnh 2
Ngày 6/5/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP. Cần Thơ ảnh 3

* Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận từ ngày 27/4/2020 đến ngày 29/4/2020 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 27/4/2020 và ngày 28/4/2020 tại Kho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ, số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 29/4/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán hồ sơ lô 32 là 100.000 đồng/hồ sơ; giá bán hồ sơ các lô còn lại là 50.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 29/4/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 06/5/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Thông báo niêm yết này thay thế cho Thông báo niêm yết số 199/ TBNY-TTDVĐG ngày 25/3/2020.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.