(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2020 do Ban Quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý chợ Bà Rịa.

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê (thời hạn thuê 01 năm) gồm:

1. Bãi giữ xe nhà B (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 16.873.350 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 202.480.200đ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn hai trăm đồng)

2. Bãi giữ xe nhà C (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 một) năm

Giá khởi điểm: 12.066.600 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 144.799.200đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi chín ngàn hai trăm đồng)

3. Bãi giữ xe nhà D (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 8.563.750 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 102.765.000 đ (Bằng chữ: Một trăm lẻ hai triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn)

4. Nhà vệ sinh tầng lững trái (khu uống tóc), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.915.331 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 58.983.972đ (Bằng chữ: Năm mưới tám triệu chín trăm tám mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng)

5. Nhà vệ sinh tầng lững phải (khu bánh kẹo), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.915.331 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 58.983.972đ (Bằng chữ: Năm mưới tám triệu chín trăm tám mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng)

6. Nhà vệ sinh lầu 1 trái (khu giày dép), diện tích 116,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.603.762 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 55.244.046đ (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm bốn mươi sáu đồng)

7. Nhà vệ sinh lầu 1 phải (khu vải sợi), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.603.762 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 55.244.046đ (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm bốn mươi sáu đồng)

Xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 14/4/2020 đến hết ngày 04/5/2020; tại Ban quản lý Chợ Bà Rịa

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 14/4/2020 đến hết ngày 04/5/2020, tại Văn phòng Công ty

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 06/5/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên