(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Công an tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Công an tỉnh Thái Nguyên – Địa chỉ: số 17, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá: 01 gói hàng gồm 07 xe ô tô; vỏ xuồng và máy xuồng hết khấu hao, niên hạn sử dụng.

Giá khởi điểm: 227.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu đồng).

Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng).

Hiện tài sản được bảo quản tại: Công an tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Kể từ ngày 18/4/2019 đến hết ngày 19/4/2019 trong giờ hành chính tại nơi bảo quản tài sản.

* Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ niêm yết đến ngày 26/4/2019 (trong giờ hành chính).

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/4/2019 đến ngày 03/5/2019 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm; bản sao CMTND, bản sao đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) trong thời hạn đăng ký.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: khách hàng phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn.

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Tài khoản số: 1005483223 tại Ngân hàng SHB Thái Nguyên.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h00’ ngày 06/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803.65.86.96. Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên./.