(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản cho thuê vào ngày 6/5/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Văn phòng làm việc tại tầng 04 tòa nhà Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

- Mã phòng: T4-07.

- Vị trí phòng làm việc: tầng 4, số 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Diện tích phòng làm việc đấu giá: 74 m2.

- Mục đích sử dụng: làm văn phòng làm việc, hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Đơn vị có giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Thời gian thuê: 01 năm kể từ ngày 09/05/2019.

- Giá khởi điểm: 75.480.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn).

2. Văn phòng làm việc tại tầng 02 tòa nhà Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

- Mã phòng: T2-01, T2-02, T2-03.

- Vị trí phòng làm việc: tầng 2, số 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

- Tổng diện tích phòng làm việc đấu giá: 75 m2.

- Mục đích sử dụng: làm văn phòng làm việc, hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Đơn vị có giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Thời gian thuê: 01 năm kể từ ngày 08/05/2019.

- Giá khởi điểm: 112.500.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 11.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

* Ghi chú:

- Đối với dịch vụ vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt và dịch vụ bảo vệ bên ngoài (trông giữ xe nhân viên và khách hàng đến giao dịch): ký hợp đồng với mức giá theo thỏa thuận với chủ tài sản.

- Đối với tài sản là máy móc, thiết bị, phòng thực hành máy tính, phòng họp, hội trường: Cho thuê trực tiếp thông qua hợp đồng thỏa thuận.

- Chi phí trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, chi phí điện sẽ được tính theo thực tế hàng tháng theo mức giá thỏa thuận với chủ tài sản.

- Chi phí thuê trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

- Trả tiền thuê tài sản hàng năm đối với tài sản là nhà làm việc; trả tiền theo thỏa thuận hợp đồng đối với tài sản là máy móc, thiết bị, phòng thực hành máy tính, phòng họp, hội trường

- Thời gian cho thuê theo ngày được tính trong giờ hành chính theo quy định của nhà nước

- Bên thuê tài sản phải có phương án khai thác, bảo trì phần cơ sở nhà, đất được thuê phù hợp với mục đích và công năng sử dụng của tài sản cho thuê. Công tác sửa chữa, cải tạo nâng cấp tài sản (nếu có) phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bên thuê tài sản phải tuân thủ nội quy làm việc chung tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; nộp các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa cải tạo liên quan đến phần cơ sở nhà, đất được thuê.

- Trường hợp bên thuê tài sản đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất và số tiền thuê tài sản của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời tài sản bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất thuộc về sở hữu Nhà nước.

- Trường hợp trong thời gian thuê, phần cơ sở nhà, đất cho thuê phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với phần cơ sở nhà, đất đó.

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 22/04/2019 và ngày 23/04/2019 đến tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 03/05/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế - số 22 Tố Hữu, thành phố Huế.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 26/04/2019 và từ ngày 02/05/2019 đến 16h ngày 03/05/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 260.0101.0000.707 tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Huế (14 B Lý Thường Kiệt).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng: 150.000 đồng/ hồ sơ.

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ hồ sơ.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 06/05/2019 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Lê Lợi, thành phố Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - số 22 Tố Hữu, TP Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3823575.