(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 6/5/2019 như sau:

1.       Tài sản đấu giá:

          1.1.    QSD đất số phát hành AM 047020 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 68; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích: 8.000 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

          1.2.    QSD đất số phát hành AO 935814 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

          Thửa đất số: 82; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích: 3.599 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

          1.3.    QSD đất số phát hành AM 047056 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 270; Tờ bản đồ số: 09; Diện tích: 6.469,8 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

          1.4.    QSD đất số phát hành AM 047021 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 179; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích đất thế chấp: 5.628,5 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

          1.5.    QSD đất số phát hành AO 942708 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;  Thửa đất số: 123; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích đất thế chấp: 7.795,1 m2; Mục đích: Đất nuôi trồng thủy sản.

          1.6.    QSD đất số phát hành AM 047488 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 216; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích đất thế chấp: 14.689,4 m2; Mục đích: Đất nuôi trồng thủy sản.

          1.7.    QSD đất số phát hành AM 047027 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 125; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích đất thế chấp: 17.000 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

          1.8.    QSD đất số phát hành AM 047397 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 156; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích đất thế chấp: 10.600 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

          1.9.    QSD đất số phát hành AM 047490 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Thửa đất số: 168; Tờ bản đồ số: 10; Diện tích đất thế chấp: 7.750 m2; Mục đích: Đất trồng lúa.

2.       Giá khởi điểm (Giá chưa bao gồm VAT, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu sử dụng theo quy định):

-        QSD đất thửa đất số 68; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 367.000.000 đồng.

-        QSD đất thửa đất số 82; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 198.000.000 đồng.

-        QSD đất thửa đất số 270; Tờ bản đồ số: 09 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 291.000.000 đồng.   

-        QSD đất thửa đất số 179; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 310.000.000 đồng.

-        QSD đất thửa đất số 123; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 358.000.000 đồng.

-        QSD đất thửa đất số 216; Tờ bản đồ số: 06 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 674.000.000 đồng.

-        QSD đất thửa đất số 125; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm của tài sản nêu trên: 780.000.000 đồng.

-        QSD đất thửa đất số 156; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 486.000.000 đồng.     

-        QSD đất thửa đất số 168; Tờ bản đồ số: 10 tọa lạc tại Khóm 7, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm là: 356.000.000 đồng.

3.       Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

4.       Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Agribank tỉnh Bạc Liêu.

5.       Phương thức đấu giá: Đấu giá lên, trả lời trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

6.       Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/04/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 29/04/2019.

7.       Nơi bán, đăng ký và phát hành hồ sơ: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM  và số 63 đường số 10, K1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

8.       Đấu giá dự kiến lúc: 09 giờ 30 phút, ngày 06/05/2019.

9.       Địa điểm đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo. Đ/c: Khu dân cư Tràng An, số 63 Đường số 10, K1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

10.     Thông tin liên hệ:

          - Văn phòng kinh doanh - Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo. Đ/c: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP.HCM. ĐT: 0866 767616 – 0918 495 349 (Mr. Vững) – 0968 101 550 (Mr. Khánh).

          - Văn phòng Công ty Khải Bảo tỉnh Bạc Liêu. Đ/c: Khu dân cư Tràng An, số 63 đường số 10, Khóm 1, P. 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0919 499 777 (Mr. Thảo).