(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 6.547,1 m2 đất ở được chia thành 43 ô tại khu Ao Thành Đội, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/ hồ sơ)

1

Ô đất số L03

210,0

2.310.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

2

Ô đất số L10

208,0

2.288.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

3

Ô đất số L11

182,0

2.002.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

4

Ô đất số L36

218,0

2.398.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

5

Từ ô đất số L37 đến ô đất số L39

220,0

2.200.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

6

Ô đất số L40

215,8

2.158.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

7

Ô đất số L42

204,6

2.046.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

8

Ô đất số L43

219,6

2.196.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

9

Ô đất số L44

220,0

2.200.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

10

Ô đất số L45

218,0

2.398.000.000

400.000.000

100.000.000

500.000

11

Từ ô đất số L04 đến ô đất số L06

190,8

1.908.000.000

350.000.000

95.000.000

500.000

12

Ô đất số L12

184,0

1.840.000.000

350.000.000

95.000.000

500.000

13

Ô đất số L25

193,7

1.937.000.000

350.000.000

95.000.000

500.000

14

Ô đất số L41

182,0

1.820.000.000

350.000.000

95.000.000

500.000

15

Ô đất số L01

149,9

1.499.000.000

250.000.000

70.000.000

500.000

16

Ô đất số L02

159,0

1.590.000.000

250.000.000

70.000.000

500.000

17

Từ ô đất số L20 đến ô đất số L24

132,0

1.320.000.000

250.000.000

70.000.000

500.000

18

Ô đất số L26

155,3

1.553.000.000

250.000.000

70.000.000

500.000

19

Ô đất số L35

142,0

1.420.000.000

250.000.000

70.000.000

500.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/ hồ sơ)

20

Ô đất số L46

126,0

1.260.000.000

250.000.000

70.000.000

500.000

21

Từ ô đất số L13 đến ô đất số L17; từ ô đất số L29 đến ô đất số L34

100,0

1.000.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

22

Ô đất số L18; Ô đất số L19

90,7

907.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

23

Ô đất số L27

86,2

862.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

24

Ô đất số L28

99,2

992.000.000

170.000.000

50.000.000

500.000

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 01/04/2019 đến 10h00 phút ngày 03/05/2019 tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1, Sở Tư pháp tỉnh Phú thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để đăng ký xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất từ ngày 01/04/2019 đến 16h ngày 22/04/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian xem trên thực địa trong hai ngày 24/04/2019 và ngày 25/04/2019 (Trong giờ làm việc hành chính).

6. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giátừ ngày 01/04/2019 đến 11h00 phút ngày 03/05/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

7. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước Từ ngày 02/05/2019 đến trước 09h00 phút ngày 04/05/2019. Nộp vào tài khoản số: 42110000320858 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính)

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 7h30 ngày 06/05/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt trì, xã trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà, thành phố Việt trì).

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.