(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 4