(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 6/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 3