(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2019 do Công ty CP Điện và Môi trường Sơn Tịnh ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2019, đấu giá lô máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 6/5/2019, đấu giá lô máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 6/5/2019, đấu giá lô máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 6/5/2019, đấu giá lô máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4
Ngày 6/5/2019, đấu giá lô máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 5