(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2022 do UBND huyện Đô Lương ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Km số 03, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0238 3686556

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Đô Lương

Địa chỉ: Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 6/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 01/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 05/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/03/2022 - 16:30 02/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ xin tham gia đấu giá, tiền đặt trước và chi phí hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 06/04/2022

Địa điểm: UBND xã Bắc Sơn

Ngày 6/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 6/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 6/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ảnh 4
Ngày 6/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ảnh 5