(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2021 do Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm dép các loại, vòng các loại, đá các loại. (Chi tiết theo danh mục đính kèm)

Giá khởi điểm: 187.001.000 đồng (không có VAT).

(Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 00049175/QĐ-TTTHTV ngày 18/06/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Bảng kê số 00047686/BK, 00047687/BK, 00047688/BK và Quyết định số 00049176/QĐ- TTTHTV ngày 18/06/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường; Bảng kê số 00047670/BK, 00047671/BK).

Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, các loại thuế, lệ phí khác (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

Bước giá, Hình thức và phương thức đấu giá:

- Bước giá: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng )

- Hình thức, phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/03/2021 đến ngày 02/04/2021 (giờ hành chính) tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/hồ sơ

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/Khách hàng

Điều kiện, thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Mọi khách hàng có nhu cầu, trừ trường hợp qui định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, đăng ký đấu giá trực tiếp tại Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hạn cuối đến 02/04/2021.

Xem hiện trạng tài sản: Ngày 25/03/2021 và ngày 26/03/2021 (09h00-11h00’)

Tại: Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/04/2021 (Báo có Ngân hàng đến 16h00)

Tên tài khoản : Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản : 1220 2020 14894, mở tại: Agribank - CN Long Biên

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h30, Ngày 06/04/2021 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM - Số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728.

Người có tài sản bán đấu giá: Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường – 91 Đình Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.