(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản của UBND huyện Quảng Xương (Địa chỉ: Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Tài sản đấu giá: là tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Quảng Xương gồm lô gỗ: Gỗ gụ lau 15,782 m3 và lô gỗ trắc 1.130 kg.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ.

Lô gỗ gụ lau có giá khởi điểm là: 517.729.000 đồng (Năm trăm mười bảy triệu, bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng.

Lô gỗ trắc có giá khởi điểm là: 494.262.000 đồng (Bốn trăm chín mươi bốn nghìn, hai trăm sáu hai nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ là 200.000 đồng.

Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá (Chín mươi triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá:

Thời gian xem tài sản: từ ngày 24/03/2021 đến ngày 26/03/2021 tại nơi tài sản được quản lý bởi UBND huyện Quảng Xương.

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 24/03/2021 đến ngày 02/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 01/4; 02/4 và ngày 05/4/2021.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính tại tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa ngày 05/4/2021.

Thời điểm kết thúc nhận Phiếu trả giá và niêm phong đóng thùng phiếu trả giá: 16 giờ 30 phút ngày 05/4/2021.

Điều kiện, các thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: “Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp”

Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, ngoài phong bì đựng phiếu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người trả giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính (bằng chuyển phát nhanh có báo phát) hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa bỏ vào thùng phiếu.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/4/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.